DH-STRATILOVÁ


Mgr. Hana Strailová - registrovaná dentální hygienistka

Školitelka GBT společnosti EMS