Pro pacienty

Tento moderní přístup začíná odstraněním sub- a supragingiválního biofilmu pomocí air-polishing technologie s práškem AIRFLOW® PLUS®. Tento prášek na bázi erytritolu zaručuje cílené, šetrné a na riziko orientované odstranění biofilmu, které pomáhá při iniciálním vyšetření.